,,Nie wol­no ci być nie­szczęśli­wym, al­bo­wiem gdy ty jes­teś nie­szczęśli­wy, żad­ne­go in­ne­go człowieka nie możesz uszczęśliwić". 
1. Być radosnym i szczęśliwym to największe pragnienie każdego człowieka. Na ogół raczej nieliczne osoby promieniują radością i szczęściem. To najlepszy dowód na to, że nikt z nas nie jest w stanie stać się człowiekiem szczęśliwym w sposób spontaniczny i bez wysiłku. Szczęście osiągnąć mogą jedynie ci, którzy rozumieją, na czym ono polega oraz jaka droga do niego prowadzi. 

2. Człowiek szczęśliwy promieniuje radością. Jest entuzjastą życia. Emanuje z niego spokój i pogoda ducha. 

3. Człowiekowi szczęśliwemu przychodzi mierzyć się z poważnymi trudnościami. Jednak w przeciwieństwie do tych, którzy nie są szczęśliwi, człowiek szczęśliwy w każdej sytuacji znajduje siłę potrzebną do tego, by radzić sobie z życiem. 

4. Człowiek szczęśliwy świetnie czuje się w ciszy, dlatego że nie ma potrzeby, by cokolwiek w sobie zagłuszać. Taki człowiek wiąże się z ludźmi podobnie szczęśliwymi, jak on. Na swojej drodze życia spotyka oczywiście również ludzi nieszczęśliwych. Jest wrażliwy na ich sytuację i udziela im pomocy, na ile tylko leży to w jego mocy. Jednak osobiście wiąże się wyłącznie z tymi, którzy są szczęśliwi. 

5. Człowiek szczęśliwy jest nie tylko radosny i silny. Jest również człowiekiem mądrym. Nigdy nie manipuluje on swoim myśleniem, ani nie ucieka od rzeczywistości. Ludzie nieszczęśliwi są specjalistami od tworzenia fikcji, okłamywania siebie i innych. 

6. Człowiek szczęśliwy w sposób racjonalny używa zdolności myślenia. Pozostaje realistą. Jest świadomy tego, że nie istnieje szczęście osiągnięte bez wysiłku, bez pomocy Boga, bez prawdy i czujności, bez stawiania sobie wymagań, bez wierności sumieniu. 

7. Człowiek szczęśliwy wie, że wiara w istnienie łatwego szczęścia to najbardziej nieszczęsny mit w historii ludzkości. Wie też, że nie jest szczęściarzem i że szczęście to nie kwestia przypadku, to nie efekt korzystnego zbiegu okoliczności ani rezultat „pozytywnego” horoskopu. Wie o tym z całą pewnością właśnie dlatego, że jest kimś, kto odnalazł jedyną drogę do szczęścia, jaką jest miłość. 

8. Człowiek szczęśliwy codziennie na nowo upewnia się o tym, że recepta na osiągnięcie szczęścia jest prosta: nie ulegaj modnym ideologiom ani nie przyjmuj filozofii życia proponowanej przez „autorytety” wykreowane przez mass-media; nie czyń tego, co robi tak zwana „większość” społeczeństwa; staraj się bardziej być niż mieć, bardziej dawać niż brać, bardziej kochać niż oczekiwać miłości. 

9. Ludzie nieszczęśliwi wierzą, że będą szczęśliwymi, gdy tylko zdobędą lepszą pracę, gdy kupią sobie nowy samochód, gdy wybudują willę lub gdy osiągną wyższy status społeczny. Niektórzy są jeszcze bardziej naiwni. Wierzą, że będą szczęśliwi wtedy, gdy zdobędą władzę, gdy pójdą na dyskotekę, gdy zaspokoją jakiś popęd albo gdy zażyją narkotyk. Człowiek szczęśliwy jest wolny od tych wszystkich iluzji. Wie, że jest szczęśliwy dlatego i tylko dlatego, że kocha. 

10. Szczęście nie rodzi się ani wewnątrz, ani na zewnątrz człowieka. Ono jest owocem miłości, która objawia się i realizuje poprzez spotkania. Oczywiście chodzi tu nie o jakiekolwiek spotkania, lecz wyłącznie o takie sposoby spotykania się z samym sobą i z drugim człowiekiem, w których obecny jest Bóg. Szczęście jest owocem szczęśliwych spotkań, czyli takich, w których doświadczamy miłości. 

11. Człowiek „nowoczesny i postępowy” nie chce nawet słyszeć o tym, że istnieje droga do prawdziwego szczęścia. Nie chce o tym słyszeć z tego powodu, że droga do szczęścia jest trudna, a przez to mniej uczęszczana. W każdych czasach drogą tą jest Chrystus, gdyż tylko On może nauczyć nas mądrze kochać i przynieść radość, jakiej ten świat ani dać, ani nam zabrać nie może. 

12. Tylko Bóg jest miłością i tylko On ma radość w sobie. My możemy mieć jedynie udział w Jego radości. I to tylko na tyle, na ile mamy udział w Jego miłości. Jedyną przestrzenią szczęśliwego spotykania się z samym sobą i z drugim człowiekiem nie jest jakieś szczególne piękne miejsce czy jakiś szczególnie korzystny czas, ale trwanie w Bogu i Jego miłości. To nie przypadek, że najmocniejsze i najbardziej wzruszające więzi tworzą najwięksi przyjaciele Boga.

13. Człowiek szczęśliwy wie, że jego szczęście jest na tyle trwałe, na ile mocna jest ich miłość do Boga i do człowieka. Człowiek, który kocha i który w konsekwencji jest szczęśliwy, zawsze będzie fascynował tych, którzy nadaremno szukają szczęścia na innej drodze niż miłość. 

Chcesz być szczęśliwy – kochaj, nie goń za szczęściem, lecz nim obdarzaj.
Boże życie jest jak statek, płynący po burzliwym oceanie,Który wie skąd wypłynął, lecz nie wie, gdzie stanie.

Człowiek jest szczęśliwy wtedy,
kiedy nie ugania się za szczęściem
jak za motylem,
lecz jest wdzięczny za wszystko,
co dostaje.
Jeśli poszukuje szczęścia
zbyt daleko,
to ma sytuację podobną jak z okularami.
Nie widzi ich,
a ma je przecież na nosie.
Tak blisko!
Jakże możemy być kiedykolwiek szczęśliwi,
jeżeli zawsze wszystkiego
oczekujemy od innych?
Bóg dał każdemu człowieku coś,czym potrafi innych uszczęśliwić!
A CZY TY JESTEŚ SZCZĘŚLIWY ???


Szczęście człowieka tkwi w doskonałości jego natury, A natura ludzka to nic innego,
Jak suma wszystkich sił,W jakie wyposażył nas Stwórca.

Nie staraj się być doskonałym, bądź szczęśliwym.Szczęśliwy uszczęśliwia innych, doskonałość jest rzeczą Boską.
Darmowe strony internetowe dla każdego